Ul. Warszawska 20 : Choszczówka Stojecka (05-300 Mińsk Maz.)
    Ul. Warszawska 20 : Choszczówka Stojecka (05-300 Mińsk Maz.)