Eurorent

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku oraz Państwa licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w naszych oddziałach cykliczne szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych i żurawi przenośnych HDS.

Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

Absolwenci szkolenia otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe które umożliwią lepsze przyswojenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia, co w rezultacie przyczynia się do wyższej zdawalności przeprowadzanego egzaminu.

Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT, otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzenia. Powyższe uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami UDT i BHP musi posiadać każdy operator.

Korzyści ze szkolenia

Eurorent

Egzamin

Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego UDT.

Część praktyczna

Część teoretyczna

Eurorent

Tłumaczenie certyfikatu

Istnieje możliwość uzyskania tłumaczenia certyfikatu w języku angielskim. Taki dokument powinien ułatwić nam otrzymanie pracy przy obsłudze danego urządzenia na terenie Unii Europejskiej.

Eurorent Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku oraz Państwa licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w naszych oddziałach cykliczne szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych i żurawi przenośnych HDS.

Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

Absolwenci szkolenia otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe które umożliwią lepsze przyswojenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia, co w rezultacie przyczynia się do wyższej zdawalności przeprowadzanego egzaminu.

Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT, otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzenia. Powyższe uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami UDT i BHP musi posiadać każdy operator.

Korzyści ze szkolenia

Eurorent Egzamin

Organizacja i przygotowanie do egzaminupaństwowego UDT.

Część praktyczna

Część teoretyczna

Eurorent Tłumaczenie certyfikatu

Istnieje możliwość uzyskania tłumaczenia certyfikatu w języku angielskim. Taki dokument powinien ułatwić nam otrzymanie pracy przy obsłudze danego urządzenia na terenie Unii Europejskiej.

Eurorent Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku oraz Państwa licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w naszych oddziałach cykliczne szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych i żurawi przenośnych HDS.

Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

Absolwenci szkolenia otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe które umożliwią lepsze przyswojenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia, co w rezultacie przyczynia się do wyższej zdawalności przeprowadzanego egzaminu.

Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT, otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzenia. Powyższe uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami UDT i BHP musi posiadać każdy operator.

Korzyści ze szkolenia

Eurorent Egzamin

Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego UDT.

Część praktyczna

Część teoretyczna

Eurorent Tłumaczenie certyfikatu

Istnieje możliwość uzyskania tłumaczenia certyfikatu w języku angielskim. Taki dokument powinien ułatwić nam otrzymanie pracy przy obsłudze danego urządzenia na terenie Unii Europejskiej.

Ul. Warszawska 20 : Choszczówka Stojecka (05-300 Mińsk Maz.)
Ul. Warszawska 20 : Choszczówka Stojecka (05-300 Mińsk Maz.)